MYK nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

MYK’nın kamuoyundan gizli, basında hiç tartışılmadan, kapalı oturumda geçirilen bir yasayla kurulmuş olması aslında bu sorunun tam cevabıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır, yeri Kavaklıdere’de İş-kur ve SGK ile aynı yerdedir, koordine çalışırlar, üçünün de kapısında mavi beyazlı kurum bayrağı asılıdır.

Anaokulundan üniversiteye kadar tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızı küresel piyasanın istediği biçimde yeniden şekillendirmekle görevli bir kadro burada bulunur. MEB’nın amaçlarını bu yönde değiştiren kurum burasıdır. MEB o nedenle artık şirket mantığıyla yönetilmekte, hangi dairelerin açılacağı, başına hangi işletmecilerin getirileceği de MYK’da belirlenmektedir. Müfredatları 3 aylık sertifikalı paralı kurslara çevirmekle görevli bu kadroda 10 yabancı uyruklu uzman (Amerikalı!) çalışmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan MYK , meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan MYK , özel bütçeli bir kamu kurumudur.